HỆ THỐNG TRA CỨU KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH

Tra cứu kết quả thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra - Viện Đại Học Mở Hà Nội
Số báo danh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Ngoại ngữ Xem điểm chi tiết